Montesori program

Montesori je način vaspitanja i obrazovanja, pedagogija koja se razvija više od 100 godina, a trenutno je rasprostranjena i popularna širom sveta. Marija Montesori koja je tvorac Montesori programa je u radu sa decom zapažala kako deca uče na osnovu znanja iz svoje okoline i kako deca uče jedni od drugih što ju je inspirisalo da svoj život posveti reformi obrazovanja. U radu je polazila od potreba malog deteta a vaspitanje je shvatala kao slobodu deteta da razvija svoje stvaralačke snage. U prigodnom, posebno uređenom prostoru dala je deci slobodu da se bave različitim aktivnostima, uz tempo koji odgovara svakom detetu pojedinačno, bez kazni i obaveznih zajedničkih aktivnosti.

Montesori program

Osnova Montesori pedagogije je shvatanje da svako dete ima ogroman potencijal za razvoj. Da bi se dete razvilo ono mora biti aktivno i potrebna mu je pomoć odraslih. Razvoj se ne odvija po odvojenim oblastima, već kao jedinstven, psiho-fizički razvoj.

Uz svakodnevne Montesori aktivnosti dete se istovremeno vaspitava, obrazuje i socijalno razvija.

Montesori program

Montesori pedagogija podrazumeva:

  • individualni rad sa decom
  • lični razvoj
  • slobodu rada i kretanja
  • učenje samodiscipline
  • uzajamno pomaganje među decom
  • podsticanje slobode samostalnog otkrivanja
  • da se ne primenjuju prisile i kazne

Montesori program

Montesori materijali:

Igračke i didaktički Montesori materijali koje koristimo za svakodnevne aktivnosti su postavljeni svuda po prostoriji, tako da dete kada uđe može da vidi šta je ponuđeno i da samo odabere zadatak – odnosno “rad” koji će rešavati prema sopstvenom interesovanju.

Za rešavanje zadatka koriste se knjige, slagalice, umetnički projekti…. Kada dete uspešno reši zadatak, ono svoj rad stavlja na policu i prelazi na rešavanje drugog problema. Dnevni raspored predviđa igranje dece samostalno ili u grupama.