Vaspitači

Svi naši vaspitači su sertifikovani za rad po Montesori programu. Imaju veliko iskustvo, puno strpljenja, i što je nama najbitnije, vole i uživaju da rade sa decom.

Montesori vaspitači ne brane deci iskustva i poklanjaju pažnju svakom detetu ponaosob. Prema deci gaje poštovanje i sa njima komuniciraju kao sa odraslim osobama. Poštuju detetovo slobodnu volju ali kad je dete neodlučno savetuju ga i ohrabruju da donese pravu odluku. Na taj način, postepeno, dete gradi vlastitu odgovornost i samopouzdanje.

Vaspitači

Međutim, po Montesori programu, vaspitači nisu jedini koji uče decu. Starija deca često pomažu mlađima učeći ih kako da savladaju pojedine veštine.